Maar 17% is zwak

Partij voor de Dieren opnieuw in actie voor de beuken in Leersum

LEERSUM De beuken aan de Broekhuizerlaan in Leersum zijn volgens eigenaren niet meer te redden, maar uit ambtelijke stukken blijkt dat slechts 17 procent ziek is. Met die cijfers in de hand hoopt de Partij voor de Dieren de bomen te redden van de kap. De beuken aan de Broekhuizerlaan staan nog overeind, maar zorgen ook nog steeds voor veel reuring onder de bomenliefhebbers. Al enkele maanden staan eigenaren van de beuken en tegenstanders van kappen boos tegenover elkaar. De drie eigenaren willen bijna duizend beuken kappen, omdat ze in hun ogen meer dood dan levend zijn. Het zorgt volgens hen voor onveilige situaties op de Broekhuizerlaan. Ook zij vinden het jammer dat de bomen gekapt moeten worden, maar ze vinden ook dat een volgende generatie moet kunnen genieten van een laan met nieuwe, krachtige bomen.

Handtekeningen en petitie

Tegenstanders van de massale kap vinden dat een groot aantal bomen aan de laan nog vitaal is. Rapporten en meningen van experts moeten die beweringen onderstrepen. Naar aanleiding van het kapverzoek hebben de Partij voor de Dieren en Urgenda afgelopen zomer meerdere acties gevoerd. Onder andere met treetags, een witte lintenactie, een handtekeningenactie, schriftelijke vragen aan de gemeenteraad en een online petitie. De handtekeningen en de petitie zijn aangeboden aan het college.

De Statenfractie van Partij voor de Dieren stelde al vragen en de lokale afdeling in de Utrechtse Heuvelrug diende een WOB-verzoek in bij de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Dat is deze week binnengekomen. ,,Ons is altijd gemeld dat het merendeel van de bomen ziek en zwak is”, zegt Jolande Baudet van de PvdD. ,,Dat zou een goede reden zijn om ze allemaal te kappen. Nu blijkt uit de cijfers die we hebben gekregen van een quickscan die door de gemeente is uitgevoerd, dat 17 procent wordt omschreven als slecht of dood. Voor ons is het dan vreemd dat alle bomen erg zwak zouden zijn. Dat blijkt dus niet uit de cijfers.”

Vervangen

Volgens Baudet kunnen de bomen ook niet door linden worden vervangen. ,,Dit is een monumentale laan die met beuken is aangelegd. Je kunt niet zomaar even linden gaan planten. Dat is een totaal andere boom. Alle beuken radicaal kappen en nieuwe beuken herplanten, dat gaat de laan niet redden. En bovendien gaat het om duizend bomen en niet over die zeshonderd-en-nog-wat, waar nu steeds over gesproken wordt.

Vanwege de veiligheid sluit de gemeente de weg af bij een zware storm. Dat is nu één keer gebeurd. Baudet: ,,Maar veel verkeer reed langs de borden gewoon over de laan. Als we van mening zijn dat de laan gevaarlijk is, moeten we die misschien afsluiten. Er zijn alternatieven voor massale kap. Wij hebben nooit gezegd dat je van de bomen moet afblijven, maar pleeg goed onderhoud en plant bomen terug. Zo behoud je een goed ecosysteem. De eigenaren zijn verantwoordelijk voor het onderhouden en voor de vervanging van dode bomen, dertien in totaal.”

Aanvraag

Wethouder Chantal Broekhuis zegt dat de aanvraag voor de kapvergunning nu wordt beoordeeld. De gemeente gaat over de omgevingsvergunning, de provincie over de kap. ,,De aanvraag van de eigenaren van de laan betreft de vervanging van 313 bomen door 480 nieuwe bomen langs het deel van de laan tussen de rotonde en het hek van het landgoed. In de erfgoedwet en de monumentenwet is een instandhoudingsverplichting voor monumenten opgenomen. De eigenaren zijn hiervoor verantwoordelijk. Ze moeten zorgen voor het onderhoud van het monument, in dit geval de bomen. De eigenaren onderhouden de bomen. De wet schrijft niet voor hoe vaak onderhoud moet worden gepleegd.”

Bron: AD.nl