Maart 2021

Wat een geweldig verkiezingsresultaat!

18 maart 2021

Een geweldig verkiezingsresultaat voor de Partij voor de Dieren in Utrechtse Heuvelrug. Maar liefst 1824 kiezers stemden Partij voor de Dieren in 2021, een stijging van 55% t.o.v. 2017. Zowel in de provincie als landelijk is de Partij voor de Dieren Utrechtse Heuvelrug de grootste groeier. Kiezers in Utrechtse Heuvelrug. bedankt voor jullie stem op #teamplanet!

Campagne Cleanups in Utrechtse Heuvelrug en Gelderse Vallei

13 maart 2021

De Partij voor de Dieren Verkiezingskaravaan trekt weer langs dorpen op de Utrechtse Heuvelrug. Dit mag je niet missen! Voor het eerst organiseerden we ook een CleanUp in Woudenberg. Bekijk de filmpjes van de campagne CleanUps!

CleanUps in Wijk en Driebergen

6 maart 2021

Zaterdag 6 maart heeft de Partij voor de Dieren Utrechtse Heuvelrug meegedaan aan een CleanUp aan de Lek bij Gravenbol (Wijk bij Duurstede). Weinig gelopen, maar heel veel plastic snippers opgeruimd.

's Middags was de reguliere maandelijke CleanUp in het centrum van Driebergen. Met ruim 13.000 stappen op de stappenteller.

Klimaatalarm

14 maart

Het is tijd voor politieke klimaatverandering. Team Heuvelrug en team Woudenberg van de Partij voor de Dieren in actie voor het klimaat. Klimaatwet 1.5 NU!

Gemekker in Utrechtse Heuvelrug

7 maart 2021

Tijdens een live uitzending vanuit de Cultuurhoek in Driebergen, belichtte de werkgroep Utrechtse Heuvelrug van de Partij voor de Dieren de problematiek van de geitenhouderij in onder meer Utrechtse Heuvelrug.

In een uitzending van ruim een uur kwamen diverse specialisten aan het woord: Arabella Burgers, voorzitter van Caring Vets; Bert Brunninkhuis, voorzitter patiëntenvereniging Q-uestion; Miro Lucassen, journalist bij Follow the Money en Hiltje Keller, Statenlid namens de Partij voor de Dieren in de Provinciale Staten van Utrecht.

Alfons Olde Loohuis, voormalig huisarts en zoönosen-expert, was de eerste die in 2007 de Q-koortsuitbraak signaleerde, deelde zijn ervaringen. Wanne Roetemeijer, ingenieur in bos- en natuurbeheer, legde het verschil uit tussen de verschillende soorten stikstof en de invloed op de natuur.

Inspraak Open Microfoon Jesseka Batteau

4 maart 2021

Tijdens de Open Microfoon van 4 maart 2021 heeft Jesseka Batteau van de Partij voor de Dieren Utrechtse Heuvelrug ingesproken over de geitenhouderijen in Utrechtse Heuvelrug en raadsleden uitgenodigd voor het webinar op 7 maart aanstaande om 15:30 uur.

Gemekker in Utrechtse Heuvelrug

4 maart 2021

15 maart 2017 heeft het college een omgevingsvergunning verleend voor een nieuwe stal voor een melkgeitenhouderij. 17 december 2020 heeft de Provincie een vergunning afgegeven voor de bouw van een nieuwe stal en de uitbreiding van het aantal geiten naar circa 1000 geiten. Alle seinen lijken op groen te staan voor het in bedrijf gaan van deze geitenhouderij, direct in de buurt van woonwijken en kwetsbaar natuurgebied. Wij vinden dit als werkgroep Partij voor de Dieren Utrechtse Heuvelrug onbegrijpelijk en onaanvaardbaar. Zowel de gemeente als de Provincie spelen naar onze mening met vuur.

Graag gaan we met u als raadsleden in gesprek. Ook nodigen wij u graag uit voor onze webinar over de gevaren van zoönosen op 7 maart, met gerenommeerde sprekers en specialisten!

Nederland kampioen zoönosen

We bevinden ons midden in een wereldwijde pandemie, veroorzaakt door een zoönose en het einde is nog lang niet in zicht.

Europa kent twee grote uitbraken van zoönosen, ziekten die vanuit de intensieve veehouderij oversprongen op mensen. Beide uitbraken vonden plaats in Nederland: de vogelgriep en Q-koorts. In 2003 raakten duizend mensen besmet met vogelgriep en kwam een dierenarts te overlijden. Tussen 2007 en 2010 kregen geitenhouderijen en mensen in de omgeving daarvan te maken met Q-koorts. Het gevolg: honderdduizend besmettingen; duizenden chronisch zieken en bijna honderd doden. Onlangs is de vogelgriep opnieuw uitgebroken en zijn weer 130.000 dieren gedood naar aanleiding van een zeer besmettelijke variant van de vogelgriep in Sint Oedelrode. De feiten spreken voor zich; we lijken maar niet te leren van eerdere uitbraken van zoönosen.


Gezondheidsrisico’s geitenstallen

Inmiddels is komen vast te staan dat naast Q-koorts, waarmee mensen nog steeds, ook vandaag de dag mee besmet raken, geitenhouderijen ook andere zorgwekkende gezondheidsrisico’s met zich meebrengen.

In 2018 is door het RIVM aangetoond dat voor omwonenden binnen een straal van 2 km rond geitenhouderijen de kans op longontstekingen significant hoger is. Volgens GGD regio Utrecht woont 97% van de bevolking van Amerongen, 61% van Leersum, 100% van Overberg en 75% van Maarsbergen binnen een cirkel van 2 km van geitenhouderijen. Dit betreft in deze dorpen circa 12.000 inwoners van de 15.500 inwoners.

Op basis van deze bevindingen hebben bijna alle provincies in Nederland, waaronder de provincie Utrecht, besloten om in 2018 een stop te zetten op de vestiging en uitbreiding van geitenhouderijen. Echter, ondanks de geitenstop zijn er in de afgelopen jaren 5000 geiten bijgekomen in de Provincie Utrecht. Dit blijkt uit cijfers bij de Provincie.

Daarnaast is er landelijk zorg ontstaan over een mogelijk verband tussen Q-koorts en COVID-19. Het RIVM onderzoekt of mensen die in de periode van 2007 tot en met 2009 Q-koorts hebben gehad een hogere kans hebben op het krijgen van COVID-19 en of een COVID19-infectie bij hen ernstiger verloopt. En dat niet alleen, op dit moment wordt door het RIVM ook de relatie tussen de veehouderij, luchtkwaliteit en de verspreiding van COVID-19 onderzocht, met daarbij ook aandacht voor COVID19-besmettingen rondom geitenhouderijen.


Toepassen voorzorgsprincipe en actief preventief beleid

Ik heb zonet Vier risicofactoren genoemd die in verband gebracht worden met geitenhouderijen: Q-koorts, de verhoogde kans op longonsteking, en de mogelijk giftige cocktails van COVID19 + Q-koorts en COVID19 + luchtweginfecties.

Wat moet er nog meer gebeuren om de gemeente haar wettelijke, maar ook morele, zorgplicht ten aanzien van haar inwoners na te laten komen? Hoeveel meer risico moeten inwoners van de Utrechtse Heuvelrug nog lopen voordat de gemeente haar verantwoordelijkheid neemt?

Ten tijde van de afgifte van de vergunning was het verband tussen longontsteking en geitenhouderijen nog niet onomstreden aangetoond. Inmiddels is dat wel het geval. Van COVID19 had nog niemand gehoord. We weten nu meer, er is sprake van voortschrijdend inzicht. Dit lijkt ons nu bij uitstek het moment om het voorzorgsprincipe toe te passen.

We roepen de gemeente dan ook op tot actief preventief beleid als het gaat om de bescherming van de gezondheid van haar inwoners en willen de gemeente tot het volgende oproepen:

  1. De gemeente heeft de bevoegdheid om een vergunning in te trekken als deze niet binnen drie jaar is gerealiseerd. Er zijn vier jaar verstreken sinds de vergunningverlening en de ondernemer in kwestie heeft de bewuste stal nog niet gebouwd. Het is duidelijk wat er moet gebeuren volgens ons.

  2. De gemeente dient haar inwoners actief te informeren over de risico’s die zij lopen. Weten zij dat geitenstallen een mogelijke bron van Q-koorts of luchtweginfecties kunnen zijn?

  3. De gemeente dient gezondheidsrisico’s mee te nemen in vergunningsprocedures. Op welke wijze heeft de gemeente in het proces van vergunningverlening de gezondheid van inwoners meegewogen?

  4. Volgens de GGD mogen in een cirkel van twee kilometer rond elk geitenbedrijf geen nieuwe woningen en scholen worden gebouwd. Wij roepen de gemeente op om zich strikt aan deze richtlijn te houden bij de afgifte van bouwvergunningen.

Interview Jesseka Batteau 90 in de Regio

2 maart 2021

Partij voor de Dieren werkgroeplid Jesseka Batteau is dinsdag 2 maart geïnterviewd voor het radioprogramma 90 in de Regio over geitenhouderijen in Utrechtse Heuvelrug. Bijgaand kun je het interview terugluisteren.

De PvdD verkiezingskaravaan komt naar je toe!

3 maart 2021

De Partij voor de Dieren Verkiezingskaravaan, trekt binnenkort weer langs dorpen op de Utrechtse Heuvelrug. Noteer vast de data in je agenda. Dit mag je gewoon niet missen!

6 maart 10:30 - 12:30 uur Gravenbol Amerongen
6 maart 14:00 - 16:00 uur Kerkplein Doorn
13 maart 10:00 - 12:00 uur Centrum Woudenberg
13 maart 14:00 - 16:00 uur Albert Heijn Driebergen
15 maart 09:00 - 11:00 uur Albert Heijn Leersum
15 maart 14:00 - 16:00 uur Jumbo Amerongen
16 maart 09:00 - 11:00 uur Plus Maarn
16 maart 14:00 - 16:00 uur AH Doorn
17 maart 09:00 - 11:00 uur Jumbo Driebergen
17 maart 15:00 - 17:00 uur Markt Driebergen

7 maart: Gemekker in Utrechtse Heuvelrug

Inspirerend online themaprogramma over geiten en gezondheid, live vanuit de Cultuurhoek Driebergen

Zondag 7 maart 15.30 uur organiseert Partij voor de Dieren Utrechtse Heuvelrug live vanuit de Cultuurhoek Driebergen: ‘Gemekker in Utrechtse Heuvelrug’, een inspirerend online themaprogramma over de risico’s van geitenstallen in onze directe omgeving.

  • welke gezondheidsrisico’s lopen we;

  • welke risico’s zijn er voor de natuur;

  • welk verborgen dierenleed gaat er schuil in geitenstallen?

Deskundigen, waaronder Bert Brunninkhuis, voorzitter patiëntenorganisatie Q-uestion, en Miro Lucassen, journalist bij Follow the Money, belichten samen met de werkgroep Partij voor de Dieren Utrechtse Heuvelrug het onderwerp vanuit verschillende invalshoeken. Ook enkele politici delen hun mening via vooraf opgenomen interviews.

Alfons Olde Loohuis, gewezen huisarts en de eerste die in 2007 de Q-koorts-uitbraak in Nederland signaleerde, is live aanwezig om uw vragen te beantwoorden. Wilt u meediscussiëren, dan kunt u zich aanmelden via: utrechtseheuvelrug@partijvoordedieren.nl

Het programma vanuit de Cultuurhoek Driebergen is live te volgen via facebook.com/PvdDUtrechtseHeuvelrug en gemekker.inutrechtseheuvelrug.nl

De uitzending is zowel voor leden als niet-leden van de Partij voor de Dieren.