Juni 2021

Zorgvuldige afweging nodig bij het kappen van bomen in Leersum!

30 juni 2021

Partij voor de Dieren Utrechtse Heuvelrug roept het College van de gemeente Utrechtse Heuvelrug dringend op om zorgvuldig te werk te gaan bij het blessen en kappen van bomen bij het opruimen van de schade veroorzaakt door de heftige valwind op 18 juni jongstleden.

  • voer de huidige werkzaamheden uit onder toeziend oog van boomdeskundigen die een goede inschatting kunnen maken van het risico en de vitaliteit van de bomen;

  • betrek een ecoloog bij de kap- en snoeiwerkzaamheden zodat deze advies kan geven over hoe dieren en vogels zoveel mogelijk ontzien kunnen worden en een veilig onderkomen kunnen vinden; zorg voor vleermuiskasten in de buurt van de Lomboklaan en op andere plekken waar vleermuizen door de storm hun habitat zijn kwijtgeraakt.;

  • zie strikt toe op illegale kap van gezonde bomen;

  • investeer in goed bomenbeheer waarbij en duurzame verzorging en bescherming van het bomenbestand in de gemeente centraal staat;

  • zie erop toe dat het omgewaaide lombokbos hersteld wordt en dus bos blijft. Lees meer >>

Leersum getroffen door een ramp

18 juni 2021

LEERSUM Inwoners van Leersum zijn vrijdag 18 juni getroffen door noodweer. Een valwind veranderde het lommerrijke dorp in luttele seconden in een rampgebied. Materiële schade aan huizen en auto's is groot. Er vielen zes 8 gewonden, 6 licht en 2 zwaar.

Duizenden bomen legden het lootje, zowel binnen als buiten de bebouwde kom. Het Lombokbos ter hoogte van de Uilentoren is volledig verdwenen. Ook de Wilhelminaboom bij het voormalig gemeentehuis en de grote rode beuk op landgoed Broekhuizen bestaan niet meer. Iconische objecten in het dorp zijn voorgoed verdwenen.

De saamhorigheid onder de Leersummers is groot. Wij wensen inwoners van Leersum veel sterke met het opruimen en opbouwen van hun mooie dorp.

Van de grote rode Beuk op landgoed Broekhuizen is niets meer over.

Juni is Pride Maand bij de Partij voor de Dieren

De Pride-maand is een themamaand waarin speciaal aandacht wordt besteed aan de positie, emancipatie en acceptatie van lhtbti'ers.

Eind juni 1969 vonden in New York de Stonewall-rellen plaats, die een belangrijke impuls voor de homo-emancipatie vormden. Ter herdenking van die rellen vinden sinds 1970 in tal van Amerikaanse steden Gay Pride Parades plaats, die in vele Westerse landen navolging vonden.

In Nederland vindt ter herdenking van de Stonewall-rellen jaarlijks in telkens een andere stad plaats op de laatste zaterdag van juni.

Vanaf juli statiegeld op plastic flesjes en verbod op wegwerpplastic

1 juli 2021 komt er een statiegeldsysteem voor kleine plastic drinkflesjes. Vanaf 3 juli worden plastic rietjes, borden, bestek, wattenstaafjes en ballonstokjes verboden. 31 december 2022 komt er ook statiegeld op blikjes voor frisdrank, water en bier. 3 juli 2024 zijn losse doppen niet meer toegestaan en moeten deze vastzitten aan de fles. Bron: NU.nl

Binnen redelijke termijn...

"Binnen redelijke termijn...", was de opdracht die het college van B&W van de gemeenteraad op 28 november 2019 meekreeg om na overleg met de verschillende ondernemersverenigingen, met een voorstel naar de raad te komen om de ja/ja-sticker voor de Gemeente Utrechtse Heuvelrug in te voeren en in dit voorstel een uitzondering te maken voor lokale non-profit organisaties. We zijn inmiddels 560 dagen; 80 weken; 1 jaar, 6 maanden en 13 dagen verder... Lees meer >>

Eerste zaterdag van de maand: CleanUp in Doorn

Wat was het een topweertje afgelopen zaterdag! Mooie middag voor een CleanUp. 2 personen zijn gelopen vanuit Driebergen naar Doorn, onderweg al het zwerfvuil inzamelend dat ze tegen kwamen. De rest van de groep inzamelaars, zoals altijd weer met de trouwe hulp van de mannen uit het AZC Leersum, waaierde uit vanaf het Kerkplein in alle windstreken. Ter afsluiting een foto en een bakkie op het terras van Bij Frouke (het kon weer!) en retour Driebergen met de benenwagen, met onderweg alwéér zwerfafval opruimend. Plastic flesjes beginnen uit het straatbeeld te verdwijnen. Waarschijnlijk vanwege de statiegeldregeling per 1 juli. Nu met stip op één: mondkapjes.

Een tevreden groep inzamelaars. Lekker weer, lekker gewandeld, lekker opgeruimd!. Zaterdag 3 juli is de volgende CleanUp. Doe ook mee!