Januari 2021

Jolande Baudet tekent zienswijze namens 1177 Nederlanders tegen kap 313 beuken aan de Broekhuizerlaan in Leersum

27 januari 2021

Vandaag, woensdag 27 januari 2021, heeft Jolande Baudet van de Partij voor de Dieren Utrechtse Heuvelrug, namens 1177 Nederlanders, een collectieve zienswijze getekend tegen de kap van 313 eeuwenoude beuken aan de Broekhuizerlaan. Ondertekenaars, hartelijk dank voor jullie steun!.

De zienswijze kun je hier raadplegen.

Filosofische zienswijze Bomenkap Broekhuizerlaan

25 januari 2021

LEERSUM - Waarom is het niet vanzelfsprekend om menselijk belang, zoals veiligheid en esthetiek, boven ecologisch belang te laten prevaleren. Het recht van de niet-menselijke entiteiten in de kwestie, zoals de atmosfeer, de bomen en de micro-organismen, wordt hiermee ondermijnd! Doelstelling van dit betoog is de gemeente en eigenaren een filosofische zienswijze aan te reiken, en hiermee een andere invalshoek te bieden in de kwestie van de bomenkap. Je kunt de filosofische zienswijze hier downloaden.

Schrif­te­lijke vragen Statenfractie betref­fende uitbreiding aan­tallen geiten­ ondanks geitenstop

25 januari 2021

UTRECHT - De fractie van de Partij voor de Dieren in de Provinciale Staten van Utrecht heeft schriftelijke vragen ingediend over de uitbreiding van een geitenstal in Utrechtse Heuvelrug. Ondanks een provinciale stop op de uitbreiding van geitenhouderijen sinds 2018, breidt het aantal geiten uit. Nog meer dieren = nog meer risico's voor de volksgezondheid.
Klik hier voor de schriftelijke vragen.

"Waarom neemt wethouder Broekhuis externe adviezen over cultuurhistorische waarde Broekhuizerlaan niet over?

door Jolande Baudet-Kors

DOORN 8 januari 2021 - Gisteravond heb ik voor de derde keer ingesproken bij de Open Microfoon van de Gemeenteraad Utrechtse Heuvelrug. Ook nu helaas weer over het levende Rijksmonument Broekhuizerlaan. Een prachtige oude laan als Rijksmonument. Helaas bedreigd om vernietigd te worden.

Wethouder Broekhuis geeft aan dat zij alleen naar het cultuurhistorisch perspectief kijkt en beoordeelt op basis van wat de eigenaren aan stukken hebben aangeboden in het WABO-dossier. En ja, dat is helemaal terecht dat ze dat doet. Dat is haar taak.

En juist daarom begrijp ik niet waarom dan de adviezen van externe onafhankelijke adviseurs niet worden overgenomen. Iedereen heeft het in de adviezen over die cultuurhistorische waarde! Lees meer>>

Jolande Baudet spreekt in tijdens Open Microfoon

7 januari 2021

Tijdens de eerste Open Microfoon heeft Jolande Baudet van de gelegenheid gebruik gemaakt en de gemeenteraad geïnformeerd over de zienswijze van de Partij voor de Dieren m.b.t. het voorstel tot kap van de Broekhuizerlaan in Leersum.

Zij sprak haar verbazing uit over het feit dat externe adviseurs als Mooi Sticht en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed beiden negatief geadviseerd hebben over kap van de Broekhuizerlaan ineens, terwijl het college op basis van deze adviezen adviseert om juist wel te kappen. Ook refereerde zij aan de Bomenstichting die een alternatief plan heeft ontwikkeld.

De Partij voor de Dieren heeft t.b.v. raadsleden een samenvatting gemaakt van het complete WABO dossier. Deze samenvatting kun je hier downloaden.

De inspreektekst kun je hier nalezen of bekijken via Youtube

Opnieuw schriftelijke vragen Statenfractie Partij voor de Dieren

6 januari 2020

Het College van de gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft op 15 december 2020 besloten een omgevingsvergunning te verlenen voor de bomenkap aan de Broekhuizerlaan te Leersum. In antwoord op eerdere vragen gaf u aan dat er voor de kap ook een vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming is aangevraagd bij de provincie, maar dat u nog wacht op aanvullende ecologische gegevens. Ondertussen zijn 2089 handtekeningen verzameld in een petitie tegen de bomenkap Naar aanleiding van bovenstaande heeft de Statenfractie van de Partij voor de Dieren schriftelijke vragen gesteld. Deze kunt u hier nalezen.

Jesseka Batteau over reddebroekhuizerlaan.nl

5 januari 2021

LEERSUM Dinsdag 5 januari heeft Jesseka Batteau, werkgroeplid van de Partij voor de Dieren Utrechtse Heuvelrug, een interview gegeven in het radioprogramma '90 in de Regio' van Regio90FM.

Tijdens het interview heeft Jesseka toegelicht waarom de Broekhuizerlaan behouden moet blijven. Kap zou een vernietiging betekenen van een 200 jaar oude biotoop. Meer dan 80 procent van de bomen is redelijk tot gezond en niet slecht 19% zoals de gemeente heeft gecommuniceerd.

De gemeenteraad staat buitenspel, omdat het college zelfstandig bevoegd is hierover te beslissen. De zienswijze van de Partij voor de Dieren is de laatste mogelijkheid voor burgers hun stem te laten horen. Op dit moment hebben reeds meer dan 250 mensen een zienswijze ingediend via reddebroekhuizerlaan.nl. Het interview kun je hier beluisteren

Interactieve kaart vuurwerkmeldingen

3 januari 2020

Partij voor de Dieren Utrechtse Heuvelrug publiceert interactieve kaart met vuurwerkmeldingen jaarwisseling 2020-2021. Per postcode is hebben inwoners aangegeven van wat voor soort melding en sprake was en hoe inwoners het hebben ervaren.

De top-5 ziet er als volgt uit:

  1. Harde knallen (vuurwerkbommen) - 63%

  2. Gevaarlijke of stressvolle situatie voor dieren - 20%

  3. Vuurwerk afgestoken in vuurwerkvrije zone - 5%

  4. Gevaarlijke situatie voor voorbijgangers - 4%

  5. Rondslingerend of achtergelaten vuurwerkafval -4%

Het volledige rapport zal worden aangeboden aan het college van B&W, de gemeenteraad van Utrechtse Heuvelrug en zal op deze website worden gepubliceerd.

Cleanup januari 2021

2 januari 2021

DOORN - 2 januari was het weer de eerste zaterdag van de maand, dus de paden op de lanen in en rommel opruimen; time for cleanup!

Deze keer geen foto van een volle achterbak, maar een potpourri wat we zoal onderweg tegenkwamen: plastic, flessen wijn, héél véél blikjes Redbull, álles van McDonalds en de halve inboedel van een kabelbedrijf.

Zaterdag 6 februari 2020 om 14:00 uur ben je weer van harte welkom!

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Maak samen bezwaar! Reddebroekhuizerlaan.nl

1 januari 2020

Maak samen bezwaar tegen de kap van 313 eeuwenoude beuken in Leersum! Ga naar reddebroekhuizerlaan.nl en maak bezwaar!

LEERSUM 15 december jongstleden heeft de gemeente Utrechtse Heuvelrug besloten, dat alle beuken gekapt mogen worden en vervangen door jonge beukenboompjes. De kap van de 313 bomen is pas de eerste fase van de vernietiging van dit levende rijksmonument. Op termijn volgen nog twee aanvragen. In totaal worden bijna 1000 monumentale bomen gekapt.

Elke Nederlander mag tot 26 januari 2021 bezwaar maken tegen dit besluit. Partij voor de Dieren Utrechtse Heuvelrug biedt iedereen de gelegenheid om samen bezwaar te maken. Samen bezwaar maken kan heel eenvoudig via reddebroekhuizerlaan.nl. Alle argumenten tegen de kap zijn hierin op een rij gezet en de gemeente wordt gevraagd verantwoording af te leggen voor haar beslissing.

De conclusie van de Partij voor de Dieren Utrechtse Heuvelrug is dat de gemeente deskundige adviezen negeert, burgers niet goed voorlicht over de daadwerkelijke staat van de bomen en tot op heden niet is ingegaan op duurzame alternatieven voor het behoud van de laan.