Februari 2021

Inspraak Partij voor de Dieren tijdens Open Microfoon

11 februari 2021

Geachte leden van de Raad, geacht college van B&W,

Graag willen via deze Open Microfoon een lans breken voor Opvang Amerongen. Opvang Amerongen is een initiatief van onze inwoner Wendy van der Steen. Deze kleinschalige dierenopvang is sinds 2003 gespecialiseerd in dakloze kittens. In 2020 kwam Wendy landelijk in het nieuws, omdat zij het kitten Laki heeft gered en opgevoed. De moederpoes was door een ongeluk overleden, met nog levende kittens in haar buik.

Vanwege de specialisatie van Opvang Amerongen is dit opvangadres uniek: opvang van kittens in nood, ook ‘s nachts. Kwetsbare kittens kunnen ‘s nachts niet in een asiel terecht omdat zij bijna ieder uur voeding en verzorging nodig hebben. Zij zijn voor hun overleven afhankelijk van mensen als Wendy doordat er op ieder uur van de dag hulp geboden wordt. Jaarlijks worden zo'n 100-150 dieren door de Opvang Amerongen geholpen.

Eind januari ontving Wendy bericht dat zij per 1 maart haar woning moet verlaten. Zowel burgemeester Naafs als wethouder Broekhuis hebben Wendy gecontacteerd en doorverwezen naar het Sociaal Dorpsteam Amerongen. Lokale, regionale en landelijke media (De Kaap, AD/UN, Telegraaf) hebben uitgebreid aandacht besteed aan de dreigende uithuisplaatsing van Wendy en sluiting van de opvang.

Het Sociaal Dorpsteam Amerongen heeft 2 februari jongstleden Wendy het volgende laten weten: “Probeer de daklozenopvang Utrecht; of probeer een kamer te huren in Veenendaal of anders in Ede en stop met de opvang van dieren. Dat lost zich vanzelf wel op.” Het is blijkbaar niet mogelijk een alternatief onderkomen voor Wendy en haar dieren binnen deze gemeente te vinden. Blijkbaar is er geen sprake van urgentie of heeft Wendy niet de juiste leeftijd.

De Partij voor de Dieren Utrechtse Heuvelrug stelt grote vraagtekens bij deze gang van zaken. De gemeente heeft een wettelijke plicht voor het opvangen van dieren in nood, en heeft een zorgplicht richting haar inwoners. Daarom vragen wij tijdens deze Open Microfoon, aandacht voor de dieren van Opvang Amerongen en voor Wendy van der Steen.

1 maart staan Wendy en haar dieren op straat. Dat betekent nog slechts 17 dagen om een oplossing te vinden. Stoppen met de noodopvang en wonen in de daklozenopvang Utrecht is niet de oplossing die Wendy verdient. Onze gemeente kan beter dan dat, daar zijn wij van overtuigd. U toch ook? Wij danken u voor uw aandacht.

Geen plaats voor Opvang Amerongen

8 februari 2021

OVERBERG - Eind januari ontving Wendy van der Steen bericht dat zij per 1 maart a.s. haar woning moet verlaten. Zowel burgemeester Naafs als ook wethouder Broekhuis (dieren) hebben Wendy gecontacteerd en doorverwezen naar het Sociaal Dorpsteam Amerongen. In de media is aandacht gekomen voor de dreigende uithuisplaatsing van Wendy en de dreigende sluiting van de opvang. Het Sociaal Dorpsteam Amerongen heeft op 2 februari Wendy het volgende laten weten: “Gaat u maar naar de daklozenopvang Utrecht; probeer een kamer te huren in Veenendaal of anders in Ede; stop met de (nood)opvang van dieren. Dat lost zich vanzelf op.”

Opvang Amerongen is een initiatief van onze inwoner Wendy van der Steen (59 jaar). Deze kleinschalige dierenopvang in Amerongen is sinds 2003 gespecialiseerd in dakloze kittens. In 2020 kwam Wendy landelijk in het nieuws, omdat zij het kitten Laki heeft gered en opgevoed. De moederpoes was door een ongeluk overleden, met nog levende kittens in haar buik. Vanwege de specialisatie van Opvang Amerongen is dit opvangadres uniek: opvang van kittens in nood, ook ‘s nachts.

Kwetsbare kittens kunnen niet ‘s nachts in een asiel terecht omdat zij bijna ieder uur voeding en verzorging nodig hebben. Zij zijn voor hun overleven afhankelijk van mensen als Wendy doordat er op ieder uur van de dag hulp geboden wordt. Jaarlijks worden zo'n 100-150 dieren door de Opvang Amerongen geholpen.

Het blijkt niet mogelijk te zijn om een alternatief onderkomen voor Wendy en haar opvangdieren binnen deze gemeente te vinden. Blijkbaar is er geen sprake van urgentie en heeft Wendy niet de juiste leeftijd (jonger dan 29 of ouder dan 66).

De Partij voor de Dieren Utrechtse Heuvelrug stelt grote vraagtekens bij deze gang van zaken. De gemeente heeft een wettelijke plicht voor het opvangen van dieren in nood, en heeft een zorgplicht naar al haar inwoners. Donderdag 11 februari tijdens de Open Microfoon, zal de Partij voor de Dieren Utrechtse Heuvelrug aandacht vragen voor Opvang Amerongen.

Op 1 maart staan Wendy van der Steen en haar opvangdieren op straat. Dat betekent effectief nog 23 dagen om tot een oplossing te komen. Stoppen met de noodopvang en wonen in de daklozenopvang Utrecht is niet de oplossing die Wendy verdient. Onze gemeente kan beter dan dat, daar zijn wij van overtuigd. U hopelijk ook.

"Ohh gussie, wat lief!!"

Door Jolande Baudet

Ik denk de meest gehoorde kreet als mensen jonge dieren zien. Kittens bijvoorbeeld. En ik moet eerlijk bekennen, ik vind ze ook schattig. Zo'n klein leven, zo kwetsbaar in mijn hand, op zoek naar warmte, eten en vooral heel veel liefde. U heeft vast de afgelopen weken in de krant gelezen over de dreigende sluiting van de Opvang Amerongen. Ik vind dit triest omdat ik persoonlijk weet hoe belangrijk werk Wendy van der Steen doet voor deze schattige liefde zoekende kittens.

Inmiddels werk ik bijna 21 jaar als vrijwilliger in een dierentehuis. Naast afgedankte, verdwaalde, gewonde volwassen dieren worden jaarlijks honderden kittens in deze regio geboren. Soms bewust omdat mensen met katten fokken of een nestje 'zo schattig' vinden, of onbewust omdat katten op straat gezet worden of leven, niet gecastreerd en dus nestjes in het wild geboren worden. Ook zijn er zwangere poezen die niet langer welkom zijn, of na de geboorte de moeder niet meer welkom is, en gedumpt worden op straat, in een doos, in de glascontainer, in het bos... Ja nog steeds gebeurt dit. Jonge schattige diertjes die ieder uur verzorging en warmte nodig hebben, aan hun lot overgelaten. Omdat het even niet uitkomt in huis. Omdat de moeder geen moedermelk produceert. Omdat het gezin 1 kitten wel leuk vindt, maar een heel nest toch echt te veel gedoe is. Omdat om welke reden dan ook....

De gemeente heeft een wettelijke plicht om dieren in nood op te vangen, te verzorgen en te begeleiden waar nodig. Zwerfdieren, afgedankte dieren, jonge dieren, allemaal. Veelal doet de gemeente dat niet zelf maar besteedt zij dat uit aan externe organisaties. Hardwerkende vrijwilligers in opvangcentra die ieder dier de verzorging en liefde geven die het zo hard nodig heeft. Zonder deze vrijwilligers is er geen opvang. Dat is simpelweg niet betaalbaar. Een gemeente hoeft in principe alleen de eerste 14 dagen van een dier in nood te financieren. In het verleden waren er gemeenten die na 14 dagen een asiel de opdracht gaven om het dier te euthanaseren. Puur omdat de gemeente niet langer wilde betalen. Nog steeds zijn er veel gemeenten die de kosten van een opgevangen dier niet volledig dekken, maar een 'bijdrage' beschikbaar stellen. Daarna moet een opvang het zelf zien te redden. Wat als het dier medische zorg nodig heeft? Ik vraag me af hoe dat in deze gemeente is geregeld.

Kittens (of andere jonge dieren) hebben extra zorg nodig. Zij kunnen niet in een asiel terecht aangezien 's nachts in een asiel niemand aanwezig is. Opvangcentra hebben financiële steun nodig om deze zorg te kunnen bieden. Nu moet in deze gemeente een opvang de deuren sluiten die gespecialiseerd is in opvang van kittens, maar financieel in de problemen zit omdat de locatie verdwijnt.

Opvang Amerongen sluit binnenkort de deuren omdat er geen nieuwe (tijdelijke) locatie binnen deze gemeente gevonden kan worden. De door de gemeente geboden oplossing is het daklozencentrum in Utrecht en sluiting van de opvang. Ik vraag me af waarom het deze gemeente niet lukt om voor deze belangrijke dierenopvang, om voor deze inwoner, deze hardwerkende vrijwilliger, een nieuwe locatie beschikbaar te stellen, al is het maar tijdelijk.

Dit is één van de vele redenen waarom het tijd wordt dat we in de gemeenteraad komen. Ondanks dat we nu nog geen fractie zijn, hebben we wel vragen geformuleerd en ingediend, die we als fractie graag aan het college hadden willen stellen. Hopelijk krijgen we als burger toch antwoord.

Spoedcursus Posters plakken door Esther Ouwehand en Paul van Leeuwen

6 februari 2021

Esther en Paul demonstreren de diverse technieken van het poster plakken: 1. met de ladder; 2. met een bezem; 3. Insmeren van de ondergrond; 4. aanbrengen met de hand; 5. aanbrengen met de bezem; 6. aanbrengen met een rolletje; 7. welke plek is het best. Veel plakpleister!

Vragen aan het college B&W naar aanleiding dreigende sluiting Opvang Amerongen

4 februari 2020

Op 28 januari verscheen in De Kaap een artikel over de nijpende situatie rondom Opvang Amerongen van Wendy van der Steen. De dag daarna besteedde de Telegraaf er aandacht aan en op 2 februari publiceerde ook het AD/UN erover. Naar aanleiding van deze berichten heeft de Partij voor de Dieren vragen gesteld aan het college van B&W van de gemeente Utrechtse Heuvelrug over de gemeentelijke plicht inzake Noodopvang en de gemeentelijke hulp inzake woningurgentie. Lees meer>>

Vrijdag 4 februari heeft de Partij voor de Dieren schriftelijk vragen gesteld aan het college van B&W. Deze kun je hier downloaden.


Donderdag 11 februari 19.45 uur zal de Partij voor de Dieren tijdens Open Microfoon de gemeenteraad toespreken.