Nieuwsberichten - Augustus 2020

Witte lintenactie aan de Broekhuizerlaan

22 augustus 2020

Vandaag lekker bezig geweest. In ogen van sommigen misschien activistisch, in mijn ogen in belang van onze planeet. Wat een heerlijke energie!

Vandaag 100 van de 680 bomen die gekapt gaan worden, voorzien van een wit lint (en natuurlijk ook weer opgeruimd). Veel interessante positieve gesprekken gevoerd met passanten en vele handtekeningen voor de petitie opgehaald. Inmiddels ruim 1200! Zelfs in de regen kwamen er mensen speciaal voor langs.

Kappen met kappen op de Broekhuizerlaan in Leersum

17 augustus 2020

Op de Broekhuizerlaan en de paden daaromheen staan zo’n 1000 eeuwenoude beuken en eiken. De laan is de statige entree van Parc Broekhuizen en is – als onderdeel van het historische park – een rijksmonument. Als het aan de eigenaren ligt zullen deze bomen binnenkort in drie fases gekapt gaan worden om daarna volledig vervangen te worden door jonge aanplant, naar alle waarschijnlijkheid lindebomen.

Wij willen deze destructieve kap voorkomen en pleiten voor een andere oplossing waarmee de ecologische waarde van de individuele bomen wordt gerespecteerd. De bomen zijn van onschatbare ecologische waarde, zowel boven- als ondergronds.

Wij, opstellers en alle ondertekenaars van deze petitie, roepen de gemeente Utrechtse Heuvelrug op tot bescherming van de bomen aan de Broekhuizerlaan en geen vergunning te verlenen voor de kap. Wij pleiten voor een duurzaam onderhoudsbeleid waarin respect voor de ecologische waarde van elke individuele boom het uitgangspunt vormt. Teken tegen de kap van de monumentale bomen aan de Broekhuizerlaan! Teken vóor het behoud van deze groene reuzen! De petitie zal worden aangeboden aan de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

Partij voor de Dieren Werkgroep Utrechtse Heuvelrug / Fractie Provincie Utrecht

Tientallen bomen om door valwind

11 augustus 2020

De natuur heeft het zwaar. De temperaturen blijven hoog, er is ernstig watertekort op de Heuvelrug en door de droogte is kans op bosbrand groot. Een storm als gisteravond is enerzijds een welkome opfrissing voor velen, anderzijds een extra struggle voor bomen en planten. Door de droogte en plotseling harde windstoten en regenbuien wordt de natuur getest.

Dinsdagavond 11 augustus vertrok de brandweer naar verschillende plekken op de Heuvelrug vanwege omgevallen bomen. Zo ook naar de Broekhuizerlaan in Leersum. Ook daar is een beukenboom omgevallen. Gelukkig geen gewonden. Nu ineens heeft deze boom op social media alle aandacht van andere politieke partijen. Niet vanwege het verlies natuurlijk maar vanwege de geplande bomenkap vanuit zogenaamd veiligheidsoogpunt. De ca 1000 bomen moeten om, volgens hen.

Wij zijn ook voor veiligheid (misschien eerst de verkeersveiligheid daar eens oplossen?). En zieke oude bomen moeten geholpen worden. Tot ca 15 jaar geleden werden zieke bomen vervangen, werden gevaarlijke takken gekapt, kortom, er werd onderhoud gepleegd. De laatste 15 jaar is daarmee gestopt.

Gisteravond is door de storm 1 boom aan de Broekhuizerlaan omgevallen. Op andere plekken vele meer. Bijna 999 bomen staan er nog. Wordt het niet tijd dat we deze gezonde (som ook jonge) bomen, die juist in deze tijd van droogte en grote regenbuien ons helpen met het waterhuishouding, verkoeling en schonere lucht,...... wordt het niet tijd dat wij hen een keer respecteren om hun waarde en hen weer de verzorging geven die ze nodig hebben? Goed onderhoud hoeft niet duur te zijn, als je het maar frequent en op de juiste manier doet. Met goed onderhoud kunnen deze bomen, deze belangrijke helden van onze natuur, nog jaren mee.

Opnamen Slotstad RTV

8 augustus 2020

En weer was de Partij voor de Dieren aanwezig vandaag aan de Broekhuizerlaan in Leersum (het was warm!). Jolande Baudet, voorzitter van Partij voor de Dieren Utrechtse Heuvelrug, werd geïnterviewd door Slotstad RTV over de ontwikkelingen rond de bomenkap aan de Broekhuizerlaan. #groeiendverzet

8 boodschappentassen, 4 vuilniszakken, stapel hout en een (gestolen) portemonnee

Zaterdag 1 augustus 2020

LEERSUM 8 boodschappentassen, 4 vuilniszakken, een stapel hout en een (gestolen) portemonnee was het resultaat van de maandelijkse zwerfvuilactie van de Partij voor de Dieren Utrechtse Heuvelrug, aan de Broekhuizerlaan in Leersum.

"Actie voor behoud monumentale bomen Broekhuizerlaan"

Donderdag 30 juli 2020

LEERSUM Urgenda en de Partij voor de Dieren Utrechtse Heuvelrug voerden op vrijdag 24 juli van ‘s morgens zes uur tot diep in de middag actie voor het behoud van 680 beuken van tweehonderd jaar oud op de Broekhuizerlaan.
Download het artikel hier (*.pdf)

Actie in de taxi. Partij voor de Dieren tegen bomenkap

Vrijdag 24 juli 2020

LEERSUM Partij voor de Dieren Utrechtse Heuvelrug, Urgenda en Jørn Copijn hebben aan de Broekhuizerlaan 313 beuken van 200 jaar oud van een bomenpaspoort voorzien als protest tegen de dreigende kap van de laan en herplant van (linde)bomen. Urgenda en Copijn nemen de kosten voor het onderhoud van de laan voor hun rekening. Partij voor de Dieren Statenlid Hiltje Keller heeft schriftelijke vragen gesteld over de dreigende kap.

AD: Copijn en Urgenda willen kap voorkomen en beuken onderhouden

24 juli 2020

Boomchirurg Jørn Copijn en klimaatclub Urgenda slaan de handen ineen om beuken aan de Broekhuizerlaan in Leersum te redden van de kap, door ze gratis te onderhouden. Deze unieke bomenrij mag niet verloren gaan, is hun stellige overtuiging. | Bron: AD

RTV Utrecht: Urgenda in actie voor monumentale bomen in Leersum

24 juli 2020

Urgenda hoopt dat de kap van de eeuwenoude beukenbomen aan de Broekhuizerlaan in Leersum niet doorgaat. Actievoerders hebben vandaag 'boompaspoorten' gebonden om de stammen van de oude beukebomen.| Bron: RTV Utrecht

De Kaap: Urgenda wil Broekhuizerlaan in Leersum onderhouden

24 juli 2020

Op vrijdag werd van ‘s morgens zes uur tot diep in de middag actie gevoerd door Urgenda en de Partij voor de Dieren Utrechtse Heuvelrug voor het behoud van 680 beuken van 200 jaar oud op en rond de Broekhuizerlaan in Leersum.| Bron: De Kaap

Partij voor de Dieren stelt vragen over dreigende kap van duizend bomen aan de Broek­hui­zerlaan

24 augustus 2020

LEERSUM Bij gemeente en provincie is een vergunning aangevraagd voor de kap van zo’n duizend, waaronder monumentale, bomen aan de Broekhuizerlaan. Statenlid Hiltje Keller stelt schriftelijke vragen over de dreigende kap.| Bron: Partij voor de Dieren

AD/UN: Partij voor de Dieren: Provincie moet ingrijpen bij omstreden bomenkap Leersum

24 augustus 2020

LEERSUM De provincie Utrecht moet de grootschalige kap van bomen aan de Broekhuizerlaan in Leersum voorkomen. Volgens de Partij voor de Dieren in Provinciale Staten zijn er minder rigoureuze alternatieven.| Bron: AD.nl

Schrif­te­lijke vragen over dreigende kap van duizend bomen in Leersum

24 juli 2020
Geachte college van Gedeputeerde Staten,
Op 16 juni 2020 verscheen in het AD het artikel “Deze monumentale bomenrij dreigt te verdwijnen, maar is dat nou echt nodig?” .In het artikel wordt een bij de gemeente Utrechtse Heuvelrug aangevraagde kapvergunning voor de kap van in totaal zo’n duizend, waaronder monumentale, bomen aan de Broekhuizerlaan te Leersum ter discussie gesteld. Naar aanleiding van bovenstaande hebben wij de volgende vragen.
 • Bent u bekend met de geplande bomenkap aan de Broekhuizerlaan in Leersum?

In het artikel staat dat “Chantal Broekhuis, verantwoordelijk wethouder voor de bomen, zegt dat de gemeente en de provincie steeds zijn betrokken bij de voorgenomen bomenkap”.
 • Kunt u aangeven op welke wijze de provincie is betrokken bij de voorgenomen bomenkap?
 • Is voor de kap een ontheffing nodig in het kader van de Wet natuurbescherming en zo ja, is deze ontheffing aangevraagd?
 • Valt het gebied waar de bomenkap is gepland onder een van de categorieën van artikel 4.6 van de Beleidsregels natuur en landschap Provincie Utrecht? Zo ja, is GS voornemens een kapverbod in te stellen? Zo nee, waarom niet?

In het artikel wordt gesproken over zieke bomen.
 • Betreft dit alle duizend bomen die op de planning staan gekapt te worden? Zo nee, bent u met onze fractie van mening dat het kappen van gezonde bomen zeer onwenselijk is, en dat met de huidige klimaat problematiek het kappen van gezonde waaronder monumentale bomen moet worden voorkomen?

In een vervolg artikel dat op 2 juli 2020 in het AD verscheen “Beuken in Broekhuizerlaan in Leersum nog honderd jaar mee? Wat een onzin.”, stelt bosbouwer Gerard Koopmans van Bosgroep Midden Nederland, (die tevens het plangebied onder handen zal gaan nemen in opdracht van de landeigenaren). “De bomen gaan nog maar een jaar of tien, hoogstens vijftien, mee.“ Daarentegen stelt boomchirurg Jørn Copijn in hetzelfde artikel dat de bomen nog wel honderd jaar zouden meegaan en dat de kap dus volstrekt onnodig is.
 • Is er ook een onafhankelijk ecologisch onderzoeksbureau betrokken bij het plangebied, en is door dit ecologisch onderzoeksbureau de nut en noodzaak voor de kap van duizend, waaronder monumentale bomen, aangetoond? En is daarbij rekening gehouden met de eventuele aanwezigheid van (beschermde) diersoorten die in het plangebied leven?

In het vervolg artikel van 2 juli 2020 wordt een aantal van 313 te willen kappen bomen genoemd.
 • Om hoeveel bomen gaat het in totaal, om 313 of eerder 1000 bomen en hoeveel van deze bomen zijn daadwerkelijk onherstelbaar ziek?
 • Klopt het dat vanuit het Fonds Erfgoedparels van de Provincie Utrecht geld beschikbaar wordt gesteld voor de grootschalige kap rond de Broekhuizerlaan te Leersum? Zo ja, hoeveel?
 • Bent u met ons eens dat een minder rigoureus alternatief, bijvoorbeeld een flinke snoei onderhoudsbeurt, waarbij in ieder geval gezonde bomen gespaard kunnen blijven en waarbij het onderkomen van (beschermde) diersoorten blijft behouden, veruit de voorkeur geniet?
 • Bent u bereid in overleg met de gemeente Utrechtse Heuvelrug de grootschalige kap aan de Broekhuizerlaan in Leersum te ontraden en te wijzen op minder rigoureuze alternatieven?
 • Klopt het dat de monumentale beuken langs de Broekhuizerlaan de status van “nationaal beschermde monumenten” dragen? Zo ja, op welke bescherming kunnen deze nationaal beschermde monumentale bomen rekenen en van wie?

Namens de Partij voor de Dieren en hoogachtend,
Hiltje Keller
[1] https://www.ad.nl/utrecht/deze-monumentale-bomenrij-dreigt-te-verdwijnen-maar-is-dat-nou-echt-nodig~ab87a7e4/
[2] https://www.ad.nl/utrecht/beuken-in-broekhuizerlaan-in-leersum-nog-honderd-jaar-mee-wat-een-onzin~acaa30c4/