Nieuwsberichten - November 2020

Is dit de laatste zwaan in de slotvijver?

24 november 2020

ZEIST - Komende zaterdag 28 november van 11.00 - 13.00 uur demonstreert de Partij voor de Dieren Zeist op ludieke wijze bij Slot Zeist en in de Slotvijver tegen de vergunning die de provincie heeft afgegeven om per 1 december knobbelzwanen af te schieten.

De knobbelzwaan is een inheemse en beschermde diersoort die echter, als het aan de Provincie Utrecht ligt, vanaf 1 december afgeschoten mag worden, omdat de zwanen schade zouden aanbrengen aan graslanden.

Jolande Baudet verzamelde prachtige zwanenfoto's, ingezonden door dierenliefhebbers en inwoners van onze provincie, en overhandigt deze zaterdag in een mooi boekje aan Willem van der Steeg, lid van Provinciale Staten Utrecht voor de Partij voor de Dieren.

Partij voor de Dieren opnieuw in actie voor de beuken in Leersum: ‘Maar 17 procent is zwak’

19 november 2020

LEERSUM De beuken aan de Broekhuizerlaan in Leersum zijn volgens eigenaren niet meer te redden, maar uit ambtelijke stukken blijkt dat slechts 17 procent ziek is. Met die cijfers in de hand hoopt de Partij voor de Dieren de bomen te redden van de kap. De beuken aan de Broekhuizerlaan staan nog overeind, maar zorgen ook nog steeds voor veel reuring onder de bomenliefhebbers. Al enkele maanden staan eigenaren van de beuken en tegenstanders van kappen boos tegenover elkaar. De drie eigenaren willen bijna duizend beuken kappen, omdat ze in hun ogen meer dood dan levend zijn. Het zorgt volgens hen voor onveilige situaties op de Broekhuizerlaan. Ook zij vinden het jammer dat de bomen gekapt moeten worden, maar ze vinden ook dat een volgende generatie moet kunnen genieten van een laan met nieuwe, krachtige bomen. Bron: AD.nl

Zwanen niet vogelvrij maar kogelvrij

14 november 2020

Zaterdag 14 november organiseerden werkgroepen en fracties van gemeente, provincie en waterschap van de Partij voor de Dieren in de provincie Utrecht een protestactie tegen de jacht op knobbelzwanen.

Partij voor de Dieren opent meldpunt Vuurwerkoverlast

1 november 2020

Vuurwerk veroorzaakt bij veel dieren angst en stress. Elk jaar lopen honderden mensen letsel op, meestal door legaal vuurwerk. De helft van de slachtoffers is toevallige voorbijganger. Jaarlijks moeten miljoenen kilo's afval worden opgeruimd. Alle schade, overlast en vervuiling kost de samenleving ook veel geld.‬‪

Partij voor de Dieren is voor een verbod op het afsteken van consumentenvuurwerk. Tradities zijn waardevol. Het gaat te ver als mensen of dieren eronder lijden.

De roep van de Partij voor de Dieren om een vuurwerkverbod vindt steeds meer weerklank. Ook artsen, burgemeesters, brandweer en politie pleiten voor een verbod.

Middels het meldpunt willen we laten zien hoeveel mensen zich storen aan de harde knallen, onveilige situaties en te vroeg afgestoken vuurwerk.

In verband met COVID-19 wil de Partij voor de Dieren deze jaarwisseling een tijdelijk verbod op vuurwerk om de spoedeisende hulp in ziekenhuizen te ontlasten.

31 december 2019 en 1 januari 2020 gingen 385 slachtoffers van vuurwerk naar de spoedeisende hulp van een ziekenhuis.

Zorg ervoor dat de SEH dit jaar niet hoeft te kiezen tussen een vuurwerk-slachtoffer of een COVID-19 patiënt. Ontlast de zorg. Koop geen vuurwerk!