It giet oan!

Partij voor de Dieren doet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen

17 oktober 2021

HEUVELRUG - De Partij voor de Dieren doet op 16 maart 2022 voor het eerst mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Utrechtse Heuvelrug.

De kandidaten

Nummer 1 op de lijst voor Utrechtse Heuvelrug is Jolande Baudet. Zij heeft Bestuurskunde gestudeerd en is werkzaam als manager bij Heijmans Infra. Binnen de partij is zij al jaren actief op lokaal gebied. Jolande vindt Utrechtse Heuvelrug bij uitstek een gemeente waar de Partij voor de Dieren een belangrijke rol kan vervullen als aanjager van andere politieke partijen. Er is veel werk te verzetten om Utrechtse Heuvelrug dier-, natuur-, en milieuvriendelijk te maken. Zo is er bijvoorbeeld sprake van toenemende klimaatrisico’s door grootschalige bomenkap en verstening en verontrustende groei van megastallen met veel dierenleed en gezondheidsrisico’s voor mens en dier.

Nummer 2 op de lijst is Paul Blom. Hij is lokaal ondernemer en actief in de werkgroep Utrechtse Heuvelrug van de partij sinds 2018.

Nummer 3 is Paul van Leeuwen. Hij is sinds 2015 actief lid van de PvdD en heeft een achtergrond in de ICT en de gezondheidszorg.

Dieren, natuur en milieu

In Utrechtse Heuvelrug kiest de Partij voor de Dieren voor haar planeetbrede visie waarbij de belangen van alle levende wezens worden meegenomen, net als in de Tweede Kamer en in alle Provinciale Staten, waterschappen en gemeenteraden waar de partij vertegenwoordigd is.

De Partij voor de Dieren wil een duurzaam, groen, diervriendelijk en zorgzaam Utrechtse Heuvelrug. Zo wil de partij dat de gemeente Utrechtse Heuvelrug weer een groene gemeente wordt, waar natuur en bomen behouden blijven en iedere inwoner gezond, betaalbaar en met respect kan leven.

Op 21 november zullen de leden van de partij op het congres de kandidatenlijsten vaststellen. Ook het concept verkiezingsprogramma wordt aan de leden voorgelegd op het congres en zal binnenkort worden gepubliceerd.

Ontwerp kandidatenlijst

De ontwerp kandidatenlijst voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug ziet er als volgt uit:

 1. Jolande Baudet

 2. Paul Blom

 3. Paul van Leeuwen

 4. Remmelt Kielstra

 5. Erwin Schenk

 6. Yeattem Wong

 7. Dreas van Donselaar

 8. Maaike-Louise Bakker

 9. Judith Overbeek

 10. Henriëtte van Woudenberg

 11. Jesseka Batteau

 12. Hiltje Keller