Schapenhouders wettelijk verplicht hekken te plaatsen

Schapenhouders zijn wettelijk verplicht dieren te beschermen tegen roofdieren. Schapenhouders hebben echter helemaal geen zin om te investeren in een afrastering die beschermt tegen een wolf. Het kost ze teveel geld.

Een derde van de schapenhouders geeft aan niet van plan zijn hun dieren te beschermen. Provincies stellen op dit moment materiaal in bruikleen beschikbaar om schapenhouders te helpen. Houders maken hier op dit moment weinig gebruik van.

NVWA: "Houders van schapen dienen op basis van artikel 1.6. lid 3 Besluit houders van dieren zorg te dragen voor het bieden van bescherming van hun dieren tegen roofdieren, zoals wolven. De NVWA handhaaft bij bedrijven met schapen n.a.v. meldingen."

Daarnaast bestaat er een compensatieregeling voor getroffen schaaphouders. Voor ieder schaap dat gedood is door een wolf ontvangt een houder een 100% vergoeding. Plat gezegd, een doodgebeten schaap kost een schapenhouder niks. Een wettelijk verplicht hek kost 'm én veel geld én veel tijd.

In plaats van de dieren te beschermen is men daarom een mediacampagne gestart, om te bewerkstelligen dat de wolf afgeschoten mag worden. Hoe minder schapenhouders zorgen voor een goede afrastering, hoe vaker het fout gaat, hoe meer argumenten om te pleiten voor afschieten van de wolf.

Zie je een schaapskudde zonder een wettelijk verplichte afrastering van 1,20 meter, dan is de houder in overtreding. Meld dit, zodat er gehandhaafd in plaats van uitgemoord kan worden.