Soap rond vuurwerkverbod in Utrechtse Heuvelrug duurt voort

28 oktober 2021

Na bijna een half jaar uitstel, werd vanavond een voorstel voor een totaalverbod op vuurwerk behandeld in de gemeenteraad van Utrechtse Heuvelrug.

Alle partijen waren er als de kippen bij om te roepen dat vuurwerk slecht is en er een verbod moet komen. Wie A zegt, moet ook B zeggen. Helaas durven partijen het niet aan 4 maanden voor de verkiezingen. Het voorstel voor een vuurwerkverbod is nu aangehouden tot na de nieuwjaarswisseling. Eerst gaat de gemeente een enquête houden onder de bevolking (die ook een half jaar geleden gehouden had kunnen worden).

Burgemeester Naafs wil na de nieuwsjaarswisseling met zijn collega's gaan overleggen en adviseert een vuurwerkverbod op te nemen in de lokale stemwijzer, voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. Een massale stem voor een verbod zal bijdragen tot acceptatie ervan.

Partij voor de Dieren is voor een totaalverbod op vuurwerk in Utrechse Heuvelrug. Begin november opent zij weer het meldpunt vuurwerk.

Partij voor de Dieren vindt faciliteren carbidschieten onbegrijpelijk

8 december 2020

Met verbazing heeft de Partij voor de Dieren Utrechtse Heuvelrug (PvdD) kennis genomen van het voornemen van het college om carbidschieten te faciliteren in Utrechtse Heuvelrug. Met name het uitgangspunt dat het ‘mogelijk interessant wordt om alternatieve manieren te zoeken nu een landelijk verbod op vuurwerk van kracht is’, vindt de PvdD onbegrijpelijk.

Voor het eerst in de geschiedenis van de gemeente hoopten inwoners op 31 december niet geconfronteerd te worden met het vertier van een klein deel van de bevolking dat enorme overlast (en schade) veroorzaakt voor overige inwoners en dieren, namelijk het afsteken van vuurwerk. In plaats van inwoners en dieren rust te gunnen aan het eind van een zeer bewogen jaar, gaat het college nu actief op zoek naar een alternatief.

Alhoewel het college carbidschieten binnen de bebouwde kom verbiedt, wil zij dit buiten de bebouwde kom wel faciliteren. Carbidschieten veroorzaakt een dusdanige geluidsoverlast dat inwoners binnen de bebouwde kom wel degelijk hinder hiervan zullen ondervinden. Daarnaast zullen dieren in het buitengebied ernstige geluidshinder ervaren.

Het vuurwerkverbod is er om ziekenhuizen, huisartsenposten, politie en BOA’s te ontlasten tijdens de jaarwisseling. Toestaan van het schieten met carbid gaat hier volledig aan voorbij.

“Ik ben opgegroeid in Kampen, daar was carbidschieten traditie. Met alle gevolgen van dien: huizen, winkels en auto’s volledig ontwricht en kapot, oudere mensen compleet in paniek vanwege oorlogstrauma’s en afschuwelijke letsels bij jongeren. Ik heb helaas van dichtbij gezien hoe meerdere melkpullen als luciferdoosjes uit elkaar spatten met dodelijke afloop als gevolg. Het is geen alternatief voor vuurwerk, het zijn bommen.” Jolande Baudet - Partij voor de Dieren Utrechtse Heuvelrug

Inmiddels heeft buurgemeente Zeist besloten carbidschieten volledig te verbieden. Daardoor dreigt een waterbedeffect. Carbidschieters hebben nu de mogelijkheid uit te wijken naar Utrechtse Heuvelrug, met alle negatieve gevolgen van dien.

In Utrechtse Heuvelrug is het grootschalig schieten met carbid nooit traditie geweest. De PvdD begrijpt daarom ook niet dat het college het landelijk vuurwerkverbod actief aangrijpt om met deze bommen te experimenteren. De PvdD roept de raad en het college op: “Bezint eer gij begint. Gun inwoners en de dieren hun rust en veiligheid tijdens Oud & Nieuw.”


Dinsdag 15 december 2020 gaf Jolande Baudet een interview bij Regio90 over de gevaren van carbid schieten en waarom we dat niet zouden moeten willen. Het interview kun je hier beluisteren.

Inspraaktekst Partij voor de Dieren Vuurwerkverbod in Utrechtse Heuvelrug

Utrechtse Heuvelrug, donderdag 12 maart 2020

Vuurwerk veroorzaakt bij veel dieren angst en stress. Elke jaarwisseling lopen honderden mensen letsel op, meestal door legaal vuurwerk. Ongeveer de helft van de slachtoffers zijn toevallige voorbijgangers. Vuurwerk bevat zware metalen en andere giftige stoffen, die grond, lucht en water ernstig vervuilen. Na iedere jaarwisseling moet zo’n drie miljoen kilo extra afval worden opgeruimd. Al deze schade, overlast en vervuiling kost de samenleving ook nog eens veel geld.

De Partij voor de Dieren wil een totaalverbod op het afsteken van vuurwerk door consumenten. Tradities zijn waardevol, maar het gaat te ver als mensen of dieren eronder lijden. In het belang van dieren, natuur en milieu én onze eigen veiligheid willen we de traditie omvormen naar professionele vuurwerkshows.

De Partij voor de Dieren Utrechtse Heuvelrug heeft in de maand december actief aandacht besteed aan het probleem van vuurwerkoverlast:

  • Tussen Kerst en Oud&Nieuw 2019 hebben wij in de gemeente actief geflyerd.

  • In de periode 10 december 2019 t/m 3 januari 2020 hebben we het meldpunt vuurwerkoverlast Utrechtse Heuvelrug ingericht en bijgehouden. Begin januari zijn de resultaten gepresenteerd en overhandigd aan burgemeester Frits Naafs

Uit de vele reacties via het meldpunt kwam de volgende top 3 meest voorkomende soorten vuurwerkoverlast naar voren:

  • 89% respondenten had overlast door harde knallen (vuurwerkbommen)

  • 53% respondenten vond het gevaarlijk of stressvol voor dieren

  • 27% respondenten ervaarde overlast door vuurwerkafval

De burgemeesters van Utrechtse Heuvelrug, Renswoude, Veenendaal, Rhenen en Wijk bij Duurstede hebben inmiddels het initiatief genomen om richting hun respectievelijke gemeenteraden een motie in te dienen om te komen tot een (vorm van) vuurwerkverbod. Tevens willen zij dit voorstel gezamenlijk indienen op het eerstvolgende VNG congres.

De Partij voor de Dieren hoopt zoals gezegd op een totaalverbod in Utrechtse Heuvelrug, zoals onlangs is besloten in Amsterdam, Rotterdam, Nijmegen, etc en dat ons meldpunt vuurwerkoverlast in 2020 overbodig zal zijn.

Inspraaktekst Partij voor de Dieren Vuurwerkverbod in Utrechtse Heuvelrug

Utrechtse Heuvelrug, donderdag 12 maart 2020

Vuurwerk veroorzaakt bij veel dieren angst en stress. Elke jaarwisseling lopen honderden mensen letsel op, meestal door legaal vuurwerk. Ongeveer de helft van de slachtoffers zijn toevallige voorbijgangers. Vuurwerk bevat zware metalen en andere giftige stoffen, die grond, lucht en water ernstig vervuilen. Na iedere jaarwisseling moet zo’n drie miljoen kilo extra afval worden opgeruimd. Al deze schade, overlast en vervuiling kost de samenleving ook nog eens veel geld.

De Partij voor de Dieren wil een totaalverbod op het afsteken van vuurwerk door consumenten. Tradities zijn waardevol, maar het gaat te ver als mensen of dieren eronder lijden. In het belang van dieren, natuur en milieu én onze eigen veiligheid willen we de traditie omvormen naar professionele vuurwerkshows.

De Partij voor de Dieren Utrechtse Heuvelrug heeft in de maand december actief aandacht besteed aan het probleem van vuurwerkoverlast:

  • Tussen Kerst en Oud&Nieuw 2019 hebben wij in de gemeente actief geflyerd.

  • In de periode 10 december 2019 t/m 3 januari 2020 hebben we het meldpunt vuurwerkoverlast Utrechtse Heuvelrug ingericht en bijgehouden. Begin januari zijn de resultaten gepresenteerd en overhandigd aan burgemeester Frits Naafs

Uit de vele reacties via het meldpunt kwam de volgende top 3 meest voorkomende soorten vuurwerkoverlast naar voren:

  • 89% respondenten had overlast door harde knallen (vuurwerkbommen)

  • 53% respondenten vond het gevaarlijk of stressvol voor dieren

  • 27% respondenten ervaarde overlast door vuurwerkafval

De burgemeesters van Utrechtse Heuvelrug, Renswoude, Veenendaal, Rhenen en Wijk bij Duurstede hebben inmiddels het initiatief genomen om richting hun respectievelijke gemeenteraden een motie in te dienen om te komen tot een (vorm van) vuurwerkverbod. Tevens willen zij dit voorstel gezamenlijk indienen op het eerstvolgende VNG congres.

De Partij voor de Dieren hoopt zoals gezegd op een totaalverbod in Utrechtse Heuvelrug, zoals onlangs is besloten in Amsterdam, Rotterdam, Nijmegen, etc en dat ons meldpunt vuurwerkoverlast in 2020 overbodig zal zijn.