Partij voor de Dieren vindt faciliteren carbidschieten onbegrijpelijk

8 december 2020

Met verbazing heeft de Partij voor de Dieren Utrechtse Heuvelrug (PvdD) kennis genomen van het voornemen van het college om carbidschieten te faciliteren in Utrechtse Heuvelrug. Met name het uitgangspunt dat het ‘mogelijk interessant wordt om alternatieve manieren te zoeken nu een landelijk verbod op vuurwerk van kracht is’, vindt de PvdD onbegrijpelijk.

Voor het eerst in de geschiedenis van de gemeente hoopten inwoners op 31 december niet geconfronteerd te worden met het vertier van een klein deel van de bevolking dat enorme overlast (en schade) veroorzaakt voor overige inwoners en dieren, namelijk het afsteken van vuurwerk. In plaats van inwoners en dieren rust te gunnen aan het eind van een zeer bewogen jaar, gaat het college nu actief op zoek naar een alternatief.

Alhoewel het college carbidschieten binnen de bebouwde kom verbiedt, wil zij dit buiten de bebouwde kom wel faciliteren. Carbidschieten veroorzaakt een dusdanige geluidsoverlast dat inwoners binnen de bebouwde kom wel degelijk hinder hiervan zullen ondervinden. Daarnaast zullen dieren in het buitengebied ernstige geluidshinder ervaren.

Het vuurwerkverbod is er om ziekenhuizen, huisartsenposten, politie en BOA’s te ontlasten tijdens de jaarwisseling. Toestaan van het schieten met carbid gaat hier volledig aan voorbij.

“Ik ben opgegroeid in Kampen, daar was carbidschieten traditie. Met alle gevolgen van dien: huizen, winkels en auto’s volledig ontwricht en kapot, oudere mensen compleet in paniek vanwege oorlogstrauma’s en afschuwelijke letsels bij jongeren. Ik heb helaas van dichtbij gezien hoe meerdere melkpullen als luciferdoosjes uit elkaar spatten met dodelijke afloop als gevolg. Het is geen alternatief voor vuurwerk, het zijn bommen.” Jolande Baudet - Partij voor de Dieren Utrechtse Heuvelrug

Inmiddels heeft buurgemeente Zeist besloten carbidschieten volledig te verbieden. Daardoor dreigt een waterbedeffect. Carbidschieters hebben nu de mogelijkheid uit te wijken naar Utrechtse Heuvelrug, met alle negatieve gevolgen van dien.

In Utrechtse Heuvelrug is het grootschalig schieten met carbid nooit traditie geweest. De PvdD begrijpt daarom ook niet dat het college het landelijk vuurwerkverbod actief aangrijpt om met deze bommen te experimenteren. De PvdD roept de raad en het college op: “Bezint eer gij begint. Gun inwoners en de dieren hun rust en veiligheid tijdens Oud & Nieuw.”

Dinsdag 15 december gaf Jolande Baudet een interview bij Regio90 over de gevaren van carbid schieten en waarom we dat niet zouden moeten willen. Het interview kun je hier beluisteren.