"De Broekhuizerlaan is een zeer waardevol ecosysteem, dat behouden moet blijven, helemaal in deze tijd van klimaatverandering"

Uitkomst WOB verzoek Partij voor de Dieren over de bomenkap Broekhuizerlaan bekend.
Onafhankelijk onderzoek door de Bomenstichting toont alternatieven aan.

LEERSUM Deze zomer heeft de Bosgroep Midden Nederland een verzoek ingediend tot kap en herplant van 313 beukenbomen aan de Broekhuizerlaan in Leersum. Naar aanleiding van het kapverzoek hebben de Partij voor de Dieren Utrechtse Heuvelrug en Urgenda deze zomer meerdere acties gevoerd, o.a. een actie met treetags, een witte lintenactie, een handtekeningenactie, schriftelijke vragen aan de Gemeenteraad en een online petitie. De handtekeningen en de petitie zijn aangeboden aan Raad en College van de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

Tevens heeft de Statenfractie van de Partij voor de Dieren Utrecht schriftelijke vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten van Utrecht. Partij voor de Dieren Utrechtse Heuvelrug heeft een WOB verzoek ingediend bij de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

Inmiddels heeft ook de Bomenstichting zich aangesloten bij het initiatief tot behoud van de bomen. Met behulp van crowdfunding heeft de Bomenstichting een onafhankelijk onderzoek laten doen naar de conditie van de bomen. Uit dit onderzoek blijkt dat er wel degelijk alternatieven zijn, aldus de Bomenstichting.

De Partij voor de Dieren Utrechtse Heuvelrug staat op het standpunt dat de Broekhuizerlaan een zeer waardevol ecosysteem is, dat behouden moet blijven, helemaal in deze tijd van klimaatverandering.

Door het plegen van onderhoud, kan het bos, waarvan 83% van de bomen nog redelijk tot goed is, ons inziens behouden blijven. Onafhankelijk onderzoek door de Bomenstichting bevestigt deze stelling.

  1. Alhoewel het kapverzoek 313 bomen betreft, bevestigt de provincie dat in totaal 1000 bomen in termijnen gekapt gaan worden.
  2. Er mag geen herplanting plaatsvinden met lindes, maar met beuken. Het gaat om herstel van een rijksmonument, bestaande uit beuken.
  3. In 2017 is een onderzoek uitgevoerd door de Bosgroep, (aanvrager van de kap en belanghebbende in deze zaak). In totaal zijn 479 bomen onderzocht in diverse lanen in het gebied. 85% van de bomen bleek redelijk tot goed.
  4. Augustus 2020 is door de Bosgroep (belanghebbende) in opdracht van de gemeente een quickscan uitgevoerd. Hieruit blijkt dat de conditie van de bomen iets is verminderd. Ca 83% blijkt echter nog steeds redelijk tot goed en is er slechts een geringe afname van de boskwaliteit.
  5. De gemeente heeft in augustus de Broekhuizerlaan als onveilig bestempeld en sluit deze af in geval van storm, waarbij tot op heden geen stormschade is opgetreden.
  6. De eigenaren zijn verantwoordelijk voor het onderhouden en het zorgdragen voor de vervanging van dode bomen (13 in totaal). De gemeente Utrechtse Heuvelrug geeft aan geen overtreding te hebben geconstateerd en niet handhavend te hebben opgetreden de afgelopen 6 jaar.

Is dit de laatste zwaan in de slotvijver?

24 november 2020

ZEIST - Komende zaterdag 28 november van 11.00 - 13.00 uur demonstreert de Partij voor de Dieren Zeist op ludieke wijze bij Slot Zeist en in de Slotvijver tegen de vergunning die de provincie heeft afgegeven om per 1 december knobbelzwanen af te schieten.

De knobbelzwaan is een inheemse en beschermde diersoort die echter, als het aan de Provincie Utrecht ligt, vanaf 1 december afgeschoten mag worden, omdat de zwanen schade zouden aanbrengen aan graslanden.

Jolande Baudet verzamelde prachtige zwanenfoto's, ingezonden door dierenliefhebbers en inwoners van onze provincie, en overhandigt deze zaterdag in een mooi boekje aan Willem van der Steeg, lid van Provinciale Staten Utrecht voor de Partij voor de Dieren.